Ikon för Rikstermbanken

börsnoterad aktie

svensk term: börsnoterad aktie
definition:

aktie som är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista eller på Nordic Growth Markets Equity-lista

anmärkning:

Övriga noterade aktier är marknadsnoterade.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista