Ikon för Rikstermbanken

avstämningsdag

svensk term: avstämningsdag
definition:

den dag som aktieboken stäms av

anmärkning:

De som var aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämma, rätt till utdelning, vara med i nyemission etc.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista