Ikon för Rikstermbanken

avkastningsindex

svensk term: avkastningsindex
definition:

aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i värdeökningen

 
källa: Aktiespararna: Ordlista