Ikon för Rikstermbanken

apportemission

svensk term: apportemission
förklaring:

När ett företag betalar genom att ge ut (nyemittera) egna aktier till säljaren.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista | 2009