Ikon för Rikstermbanken

alfavärde

svensk term: alfavärde
förklaring:

Visar hur en fond har överträffat eller underträffat den avkastning som den borde ha givit med hänsyn till fondens risktagande.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista