Ikon för Rikstermbanken

BTA

svenska termer: BTA
BetaldTeckningsAktie
definition:

temporärt värdepapper efter en emission

anmärkning:

Byts ut mot vanlig aktie utan åtgärd från aktieägaren.

 
källa: Aktiespararna: Ordlista