Ikon för Rikstermbanken

svärmning

svensk term: svärmning
förklaring:

Binas naturliga sätt att föröka sig. Då bina inte kan sprida drottningferomon i tillräckligt stor mängd (pga. av trängsel och/eller gammal drottning) i bisamhället och/eller många ungbin har överskott på fodersaft, kan bisamhället förbereda svärmning. Om vädret tillåter ger sig oftast svärmen av på morgonen omedelbart efter det att den första drottningcellen är täckt med ett vaxlock. Först ger sig bina iväg och samlar sig t.ex. på en lämplig gren i närheten. När svärmen är väl samlad och spejarbina tävlat i sina danser på svärmen ger sig bina iväg till den utvalda platsen.

 
källa: Sveriges Biodlares Riksförbund, Jonas Eriksson: Biordlistan | 2013