Ikon för Rikstermbanken

water footprint

svensk term (rek.): water footprint
förklaring:

Motsvarar det den totala volymen sötvatten som används, direkt och indirekt, för att producera de varor och tjänster som konsumeras av en person, ett samhälle eller företag. För ett företag innebär detta den direkta vattenanvändningen vid produktion och den indirekta användningen som underleverantörer bidrar med. (Källa: www.waterfootprint.org) 

engelsk term (rek.): water footprint
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013