Ikon för Rikstermbanken

visuella företagsvisioner

svensk term (rek.): visuella företagsvisioner
förklaring:

Design handlar till viss del om att gestalta framtiden. Ett sätt för designer att påverka i hållbar riktning är deras möjlighet att omvandla företagsvisioner till lättillgängliga och visuella bilder eller visionsprodukter.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013