Ikon för Rikstermbanken

visionsdesign

svensk term (rek.): visionsdesign
förklaring:

En metod som handlar om att skapa raison d’être (anledningen att existera) av en framtida produkt genom att skapa en holistisk kontext innan produkten eller tjänsten designas. Processen börjar med identifikation av relevanta faktorer som formar den framtida kontexten från vilken en lämplig produkt kan designas. (Källa: www.livingprinciples.org) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013