Ikon för Rikstermbanken

upsizing

svensk term (rek.): upsizing
förklaring:

Upsizing är ett begrepp där man tar i beaktande redan i början av produktutvecklingsprocessen vilka material, processer som ska användas och hur avfallet kan nyttjas vidare i en värdekedja som insatsvara för utveckling av nya produkter som har samma eller högre värde.

engelsk term (rek.): upsizing
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013