Ikon för Rikstermbanken

tekniskt näringsämne

svensk term (rek.): tekniskt näringsämne
definition:

icke-organiskt eller syntetiskt material som producerats av människan (t.ex. plast och metaller) som kan återanvändas om och om igen inom slutna kretslopp utan att materialets kvalitet minskar (Källa: Cradle to Cradle) 

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013