Ikon för Rikstermbanken

systemtänkande design

svensk term (rek.): systemtänkande design
definition:

process för design som inkluderar hur delarna av ett system är länkade till varandra och till andra system

anmärkning:

I utvecklandet av en produkt eller tjänst kan detta innebära förståelse och ansvar för flöden av material och energi inom exempelvis det ekologiska, ekonomiska och sociala systemen. Det är en utmaning att förstå gränserna för systemen som påverkar och påverkas av en aktivitet men det är möjligt, särskilt om man samarbetar i grupper med kompetenser som förstår olika delar av systemen. Avsaknaden av systemtänkande är en stor bidragande orsak till ohållbar utveckling i dagens samhälle. Systemtänkande metoder inkluderar: Det Naturliga Steget, Cradle-to-Cradle, Okala och O2: s 5RS. (Källa: www.livingprinciples.org) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013