Ikon för Rikstermbanken

socialt entreprenörskap

svensk term (rek.): socialt entreprenörskap
förklaring:

Den primära drivkraften i socialt företagande är att skapa värde som bidrar till hälsa och välbefinnande för människor, samhälle och/eller miljö. Sociala entreprenörer har inte som primärt mål att skapa välstånd för aktieägare utan driver ofta företag som är vinstdrivande men inte vinstmaximerande. Ofta upprättar sociala entreprenörer företagsformer som inte kan dela ut någon vinst till aktieägarna. Istället återinvesterar de vinsten i det sociala företaget eller samhället. (Källa: www.cses.se och Wikipedia) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013