Ikon för Rikstermbanken

service design

svensk term (rek.): service design
förklaring:

Process för att organisera människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter till en tjänst. Syftet är att skapa tjänster utifrån kundernas behov, så att tjänsterna blir användarvänliga, konkurrenskraftiga och relevanta för kunderna. (Källa: Transformator Design) 

engelsk term (rek.): service design
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013