Ikon för Rikstermbanken

resilient design

svensk term (rek.): resilient design
definition:

utveckling av system som kan hantera förändringar och fortsätta utvecklas utan att kollapsa eller övergå till en ny typ av ”ordning” med förödande konsekvenser (Källa: Stockholm Resilience Centre) 

anmärkning:

För ett samhälle kan det innebära förmåga att hantera politisk osäkerhet eller naturkatastrofer. (Källa: Stockholm Resilience Centre) 

engelsk term (rek.): resilient design
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013