Ikon för Rikstermbanken

regenerativ design

svensk term (rek.): regenerativ design
definition:

mänskligt skapade cykliska system som återanvänder, förnyar eller förbättrar sina egna energikällor och material (Källa: Design Intelligence) 

anmärkning:

Design som inspireras av ekosystemen i naturen. (Källa: Design Intelligence) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013