Ikon för Rikstermbanken

prototyp (1)

svensk term (rek.): prototyp (1)
definition:

ett första exemplar av en produkt, som tas fram som mall för en produktion (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013