Ikon för Rikstermbanken

permakulturdesign

svensk term (rek.): permakulturdesign
förklaring:

Designverktyget används för att finna lokalanpassade lösningar på de stora samhällsutmaningarna, så som klimatförändringar, överutnyttjande av naturresurser och utarmning av den biologiska mångfalden. Att designa ur permakulturperspektiv handlar ytterst om systemtänkande och att utgå ifrån en plats eller situations specifika förutsättningar för att komma på lösningar för att möta människors behov. Designverktyget kan exempelvis användas för att bygga hållbara kopplingar mellan bostäder, människor, företagande, livsmedelsproduktion, vattenförsörjning, avloppshantering och energiförsörjning. (Källa: www.permakultur.se) 

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013