Ikon för Rikstermbanken

ohållbar utveckling

svensk term (rek.): ohållbar utveckling
förklaring:

Ohållbar utveckling beror på att människans ”konsumtion” leder till en spridning av ämnen (resurser) från en sfär till en annan i snabbare takt än jordens system klarar av att hantera. Olja från berggrunden (litosfären) leder till utsläpp av koldioxid i luften (atmosfären) och konventionellt jordbruk leder till att jord eroderar från land (litosfären) och hamnar i havet (hydrosfären). Denna spridning mellan sfärer sker också naturligt men det är hastigheten och storleken av denna förändring i systemet, som vår konsumtion orsakar, och som är onaturlig och ohållbar. Jordens ekologiska system är inte ”vana” vid att förändring sker så snabbt och har därmed inte långsiktigt kapacitet att anpassa sig och balansera upp spridningen. I dag är de flesta överens om att den globala utvecklingen inte är hållbar eftersom det skulle behövas minst tre jordklot om alla levde och konsumerade som medelsvensken.

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013