Ikon för Rikstermbanken

nedbrytbart material

svensk term (rek.): nedbrytbart material
definition:

material som kan brytas ned med hjälp av bakterier, svampar och andra mikroorganismer till ämnen och föreningar som kan tas upp och bli byggstenar till exempelvis växter i naturens kretslopp

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013