Ikon för Rikstermbanken

monstruös hybrid

svensk term (rek.): monstruös hybrid
förklaring:

Syftar till en produkt, komponent eller material som kombinerar både biologiska och tekniska näringsämnen (t.ex. återvinningsbart papper och PVC plast) så att de inte lätt kan separeras och återanvändas eller återvinnas. De flesta monstruösa hybrider kastas efter användning, bidrar till avfallsflödet och värdefulla näringsämnen (material) går till spillo. (Källa: Cradle to Cradle) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013