Ikon för Rikstermbanken

miljödeklaration

svensk term (rek.): miljödeklaration
svensk term (acc.): miljövarudeklaration
förklaring:

Syftet med miljödeklarationer är att ge lättillgänglig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om produkternas eller tjänsternas resursanvändning, energiförbrukning, potentiella miljöpåverkan, återvinningsgrad m.m. Deklarationerna kan användas för upphandling och inköp, som informationskälla till leverantörer eller utgångspunkt för miljöanpassat utbud av varor och tjänster. Miljödeklarationen följer principerna för internationell standardisering och ska vara vetenskapligt förankrad.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013