Ikon för Rikstermbanken

livskostnadsanalys

svensk term (rek.): livskostnadsanalys
svensk term (acc.): LCC
definition:

metod för att beräkna den totala kostnaden för en produkt inklusive grundinvestering, driftkostnad, underhållskostnad, miljöskatter, eventuella subventioner och avvecklingskostnader (Källa: Miljöstyrningsrådet) 

anmärkning:

LCC kan visa att kvalitativa produkter som i inköpsögonblicket verkar dyra kan löna sig i längden. Ett tydligt exempel är skillnaden mellan ett hus som är byggt för att spara energi när man bor i huset och ett vanligt hus. Det energieffektiva huset är möjligen dyrare vid inköp men efter ett antal år har denna marginalkostnad intjänats på grund av lägre energikostnader. Ökande priser på energi kan komma att förstärka denna effekt. Miljöstyrningsrådet har utvecklat ett generellt verktyg för LCC som kan användas både i behovsanalysen och i utvärderingar. (Källa: Miljöstyrningsrådet) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013