Ikon för Rikstermbanken

livscykelanalys

svensk term (rek.): livscykelanalys
svensk term (acc.): LCA
förklaring:

Metoden används för att identifiera, utvärdera och jämföra miljöpåverkan av befintliga och planerade produkter, tjänster eller system. (Källa: www.miljogiraff.se) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013