Ikon för Rikstermbanken

konsument

svensk term (rek.): konsument
definition:

individ som köper och använder produkter och tjänster

anmärkning:

Det finns en växande trend som frångår att se konsumenter som ”förbrukare” av produkter (resurser) och istället skapa värde och tillgodose behov genom att ”bruka” resurser och tjänster på ett sätt som inte slösar med resurser.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013