Ikon för Rikstermbanken

koncept

svensk term (rek.): koncept
definition:

idéinnehåll eller plan som ofta visualiseras och som visar en produkts, tjänsts eller en verksamhets särskilt utmärkande, gemensamma egenskaper (Källa: SVIDs designordlista) 

anmärkning:

Ett designföretag visar ofta ett antal designkoncept för en kund innan det slutgiltiga konceptet förbättras och slutligen realiseras. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013