Ikon för Rikstermbanken

koldioxidneutral

svensk term (rek.): koldioxidneutral
förklaring:

Termen används ofta för att beskriva strävan efter att mäta, minska och kompensera för koldioxidutsläpp. Koldioxidneutral beskriver målet att de totala och slutgiltiga koldioxidutsläpp som är förknippade med en produkt, tjänst eller företag är noll. Mängden kol som frigörs vid t.ex. tillverkning och användning kan balanseras genom att samma mängd koldioxid binds eller tas upp av växtlighet. På så sätt kan koldioxiden ingå i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013