Ikon för Rikstermbanken

klimatkompensation

svensk term (rek.): klimatkompensation
förklaring:

En individ eller ett företag kan kompensera för sin klimatpåverkan genom exempelvis trädplantering, investeringar i förnybara energikällor eller energieffektiviseringsprojekt. Ett företag som eftersträvar att bli klimatneutralt behöver först genomföra klimatberäkningar sedan klimatåtgärder så som energieffektiviseringar eller byte till grön energi och slutligen klimatkompensera för de utsläpp som fortfarande orsakas. Klimatkompensation bör med andra ord endast användas som en kompletterande åtgärd.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013