Ikon för Rikstermbanken

kapital

svensk term (rek.): kapital
definition:

tillgångar som kan användas för att skapa andra tillgångar

anmärkning:

Kapital kan delas in i minst tre olika kategorier: finansiella (kontanta och andra monetära instrument), naturliga (naturtillgångar som kan användas för att skapa produkter eller som tillhandahåller ekosystemtjänster så som ren luft, dricksvatten osv), och mänskliga/kulturella (anställda, kunder, regeringar osv). (Källa: Nathan Shedroff) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013