Ikon för Rikstermbanken

interaktionsdesign

svensk term (rek.): interaktionsdesign
förklaring:

Interaktionsdesign används i sammanhang där det är extra viktigt att användaren, människor i deras vardag eller på arbetet, på ett enkelt sätt förstår hur t.ex. en medicinsk teknisk produkt ska användas. Olika användare ska intuitivt förstå hur man på ett entydigt sätt hanterar olika produkter eller tjänster. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013