Ikon för Rikstermbanken

informationalization

svensk term (rek.): informationalization
förklaring:

Handlar om att skapa och skicka ”recept” (bytes and bits) snarare än objekt (atomer i form av fysiska produkter) där det behövs och när det behövs. Bra exempel på informationalization är e-post istället för brev, e-böcker istället för böcker och digital nedladdningsbar musik istället för CD-skivor. Vi kan redan nu skriva ut ord på papper i hemmet, något som för 80 år sedan var science fiction. I framtiden kommer vi kanske kunna ”skriva ut” möbler, maskindelar och andra produkter där vi behöver dem och när vi behöver dem. Kanske kan de ”scannas” och skickas vidare till en annan plats när vi inte behöver dem längre. DNA är ett bra exempel att inspireras av: en cell som bär på nanoskopiska molekyler kan i rätt miljö skapa en hel organism. Föreställ er möjligheten att en liten ”DNA-kod” som planteras i ett biologiskt material i framtiden kan skapa en bil (eller färdkost), enbart med hjälp av kemisk instruktion.

engelsk term (rek.): informationalization
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013