Ikon för Rikstermbanken

industriell ekologi

svensk term (rek.): industriell ekologi
förklaring:

Handlar om att ta lärdom av naturens system i skapandet av hållbara industriella system. I praktiken innebär detta att organisera flöden av vatten, material och energi inom industriella system för att minska påverkan på miljön, minska användandet av naturresurser och minska mängden avfall.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013