Ikon för Rikstermbanken

icke-förnyelsebart råmaterial

svensk term (rek.): icke-förnyelsebart råmaterial
definition:

naturlig resurs som inte kan reproduceras, odlas, genereras, eller användas i en hastighet som motsvarar förbrukningstakten

anmärkning:

Om resursen utarmas kommer det inte att finnas mer av den resursen för framtida användning. Andra resurser som ses som icke-förnyelsebara är resurser som förbrukas mycket snabbare än naturen kan skapa dem. Fossila bränslen (t.ex. kol, olja och naturgas), kärnkraft (uran) och alla former av malm är några exempel. Däremot är resurser som timmer (när det avverkas hållbart) förnybara resurser. (Källa: Wikipedia) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013