Ikon för Rikstermbanken

hållbar utveckling

svensk term (rek.): hållbar utveckling
förklaring:

Innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa fungerande samhällelig och ekonomisk utveckling i balans med jordens ekologiska system. Ytterst handlar det alltså om livskvalitet – för alla – nu och i framtiden.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013