Ikon för Rikstermbanken

grundläggande mänskliga behov

svensk term (rek.): grundläggande mänskliga behov
förklaring:

Enligt den chilenske nationalekonomen Manfred Max-Neef et al finns det nio mänskliga behov som varit desamma i alla kulturer och i alla tider:

• Uppehälle/fysiska behov (Subsistence)

• Trygghet/beskydd (Protection)

• Engagemang (Participation)

• Avkoppling (Leisure)

• Tillgivenhet/kärlek (Affection)

• Förståelse (Understanding)

• Skapande (Creation)

• Identitet/mening (Identity)

• Frihet (Freedom)

Ett socialt hållbart samhälle karakteriseras av att det tillgodoser dessa mänskliga behov för alla människor, var de än befinner sig. För sitt arbete fick han det alternativa Nobelpriset ”Right Livelihood Award” 1983. (Källa: Wikipedia) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013