Ikon för Rikstermbanken

grön upphandling

svensk term (rek.): grön upphandling
förklaring:

Den offentliga sektorn köper in stora mängder produkter och tjänster varje år. Köper man effektivare produkter med hänsyn till energiförbrukning och livscykelkostnad, kan stora vinster i form av minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan göras. Stora inköp av energieffektiva produkter driver även utvecklingen av näringslivet och gynnar företag som satsar på produkter och tjänster som ligger i framkant för utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Då blir grön upphandling ett betydande verktyg för att nå europeiska mål om minskad klimatpåverkan och minskad användning av farliga kemikalier. (Källa: www.msr.se) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013