Ikon för Rikstermbanken

formgivning

svensk term (rek.): formgivning
definition:

skapandet av yttre form och dekor på bruksföremål, trycksaker och digitala medier etc. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013