Ikon för Rikstermbanken

form

svensk term (rek.): form
definition:

rumslig gestalt eller figur, anordnad i två eller tre dimensioner

anmärkning:

Inom konstvetenskapen syftar form på organisation av linjer, ytor och volymer. ”Att något tar form” avser materialisering av t.ex. idé och tanke. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013