Ikon för Rikstermbanken

förnyelsebart råmaterial

svensk term (rek.): förnyelsebart råmaterial
definition:

resurser som finns i naturen och som kan bidra med ett kontinuerligt flöde av tjänster så som trä, solenergi, ben, skinn

anmärkning:

En resurs är endast är förnyelsebar om den nuvarande användningen inte överstiger den tid det tar för en resurs att förnyas (exempelvis ett träd att växa upp igen). Exempelvis trä är inte förnyelsebart om materialet kommer från en skog som huggs ner och inte omplanterats.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013