Ikon för Rikstermbanken

företagsprofil

svensk term (rek.): företagsprofil
svensk term (acc.): profil
definition:

önskad framtoning av ett företag på marknaden, som förmedlas genom dess visuella och kommunikativa uttryck (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013