Ikon för Rikstermbanken

evolutionär design

svensk term (rek.): evolutionär design
svenska termer (acc.): kontinuerlig design
stegvis design
testdriven design
förklaring:

Handlar om att skapa, modifiera och anpassa utformningen av ett system under hela dess livscykel, istället för endast i början av en utvecklingsprocess. Det handlar alltså om design av ett ramverk som tillåter eller uppmuntrar till kontinuerlig och effektiv förändring. (Källa: http://martinfowler.com) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013