Ikon för Rikstermbanken

ekoturism

svensk term (rek.): ekoturism
förklaring:

Engagemang i ansvarsfullt resande till platser eller, där hänsyn ges till att bevara (eller i bästa fall förbättra) miljön och förbättra välbefinnandet hos lokalbefolkningen. De som leder eller deltar i ekoturism strävar exempelvis efter att:

• Minimera påverkan

• Bygga miljömässig och kulturell medvetenhet och respekt

• Erbjuda positiva upplevelser för både besökare och lokalt bosatta

• Erbjuda direkta ekonomiska fördelar för lokalbefolkningen

• Stödja internationella mänskliga rättigheter och arbetskraftsavtal

• Bevara och stödja lokalt djurliv och kultur.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013