Ikon för Rikstermbanken

ekodesign

svensk term (rek.): ekodesign
förklaring:

Ett sätt att skapa en lösning med hjälp av designprocessen där man tar hänsyn till dess miljöpåverkan under hela dess livscykel (t.ex. från uttag av råvaror till slutanvändning). Exempel på vanliga metoder som används i ekodesignprocessen är livscykelanalys, Environment Effect Analysis (EEA), Ekostrategihjulet och Design for Environment.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013