Ikon för Rikstermbanken

e-avfall

svensk term (rek.): e-avfall
definition:

avfall som genereras från använda och bortkastade elektroniska enheter (t.ex. datorer, tv-apparater och mobiltelefoner) (Källa: www.thelivingprinciples.org) 

anmärkning:

E-avfall tenderar att vara mycket giftiga för människor, växter och djur och förorena vatten, luft (ofta vid förbränning), och mark (om avfallet dumpats eller spillts). E-avfall är ett särskilt problem, eftersom tekniska prylar ofta ersätts med nya modeller och därmed kastas ut snabbare än många andra produkter. Få tekniska prylar är i dagsläget uppgraderingsbara och de är ofta svårt att separera delar och material för återvinning av komponenter eller industriella näringsämnen. (Källa: www.thelivingprinciples.org) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013