Ikon för Rikstermbanken

designprocess

svensk term (rek.): designprocess
förklaring:

En arbetsmetod som en designer använder sig av i sitt arbete. Designprocessen varierar något mellan olika designdiscipliner. Den karaktäriseras dels av användningen av specifika visuella metoder, dels av specifika sätt att förhålla sig till de produkter eller tjänster som processen resulterar i. Den ska förhålla sig till uppdragsgivares mål och vision men även estetiska och funktionella upplevelser hos användare. När designprocessen används för hållbar utveckling inkluderar den många fler faktorer och måste inkludera allt som påverkar och påverkas av en tjänst eller produkt och bör beakta även miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013