Ikon för Rikstermbanken

designföretag

svensk term (rek.): designföretag
definition:

fristående företag eller nätverk med gemensamt varumärke, som levererar designkompetenser till ett varu- eller tjänsteproducerande företag

anmärkning:

Ett designföretag kan även ha andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013