Ikon för Rikstermbanken

designer

svensk term (rek.): designer
definition:

person(er) som utför professionell gestaltning i en designprocess av budskap, varor, tjänster, processer eller miljöer (Källa: SVIDs designordlista) 

anmärkning:

Designern deltar inte själv i produktionen av produkten. (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013