Ikon för Rikstermbanken

design som formgivning

svensk term (rek.): design som formgivning
definition:

verksamhet att skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål, trycksaker och digitala medier (Källa: SVIDs designordlista) 

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013