Ikon för Rikstermbanken

design management

svensk term (rek.): design management
förklaring:

Design management är ledning, användning och integration av design, både som process och resultat, på olika nivåer i ett företag eller i en organisation. Design management påverkar på strategisk, taktisk och operativ nivå. (Källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.) 

engelsk term (rek.): design management
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Ordlista för hållbar utveckling | 2013